De specifieke garantie op uw Cannondale-fiets valt onder de jurisdictie van de staat of het land waar deze is gekocht. Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van commercieel gebruik (verhuur).

FRAMES: (Frame, vorkconstructie, zwenkarm):
frames van Cannondale (behalve frames voor Freeride en Dirt Jumping fietsen, zie hieronder) vallen onder garantie van Cycling Sports Group Europe BV, Hanzepoort 27, Oldenzaal, Nederland ( "Cycling Sport Group") op materiaalfouten en/of gebrekkig vakmanschap voor een periode van twee (2) jaar na aankoop. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar. De eerste eigenaar kan deze garantie verlengen tot levenslange garantie door het product te registreren op de cannondale.com website.

Frames van Cannondale voor Freeride en Dirt Jumping-fietsen (zoals Gemini, Gemini DH, Judge, Perp en Chase) hebben garantie op materiaalfouten en/of gebrekkig vakmanschap gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop in de winkel. De garantie op de Freeride / Dirt Jumping geldt niet voor een Freeride / Dirt Jumping-fiets die is gekocht en wordt gebruikt voor verhuur. De garantie op de Freeride / Dirt Jumping-fiets verschilt van de garantie zoals vermeld in de gebruikershandleiding van de Cannondale alleen met betrekking tot deze voorwaarde. Alle overige voorwaarden zijn van toepassing.

ONDERDELEN:
Alle andere onderdelen, waaronder interne onderdelen van HeadShok en Lefty, schokbrekers, framebevestigingen en -afwerkingen (verf en stickers) hebben garantie op materiaalfouten en/of vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop in de winkel. Onderdelen op fietsen die gebruikt worden als huurfietsen vallen niet onder deze tweejarige garantie.

Verende voorvorken (anders dan gemaakt door Cannondale) vallen niet onder deze beperkte garantie, maar vallen afzonderlijk onder de vermelde garantie van hun fabrikant.

VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE:
Met deze beperkte garantie wordt niet gesuggereerd of geïmpliceerd dat de fiets niet kapot kan gaan, of eeuwig intact zal blijven. Deze garantie houdt in dat de fiets valt onder de voorwaarden van de beperkte garantie.

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van een Cannondale-fiets en is niet overdraagbaar op volgende eigenaren.

Een garantieclaim wordt alleen in behandeling genomen als de fiets naar een officiële verkoper van Cannondale-fietsen wordt gebracht. De fiets moet in gemonteerde staat zijn met bijgevoegd het originele, gedateerde aankoopbewijs van de fiets. (Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs op een veilige plek bewaart.)

Deze beperkte garantie vervalt als de fiets is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste reparatie, onjuist onderhoud, aanpassingen, wijzigingen, een ongeval of ander abnormaal, overmatig of oneigenlijk gebruik.

Schade als gevolg van normale slijtage, inclusief de gevolgen van materiaalmoeheid, is niet gedekt. Schade als gevolg van materiaalmoeheid is een symptoom van een frame dat door normaal gebruik versleten is. Het is een vorm van normale slijtage; het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zijn/haar fiets hierop te inspecteren. Zie hoofdstukken 5 en D.

Schade als gevolg van corrosie valt niet onder de garantie.

Schade als gevolg van onjuiste montage of onderhoud, of van de installatie van onderdelen en accessoires die niet compatibel zijn met de Cannondale-fiets, valt niet onder garantie. Het gehele arbeidsloon voor de garantieservice, waaronder het vervangen van onderdelen en/of de installatie van nieuwe componenten, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.

Als gevolg van doorontwikkeling en veroudering van het product, kan het zijn dat sommige componenten voor oudere modellen niet meer verkrijgbaar zijn. In deze gevallen valt het opsporen van en betalen voor deze onderdelen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.

Gedurende deze beperkte garantie zal Cycling Sport Group een defect frame of onderdeel ofwel repareren ofwel, naar onze eigen keuze, vervangen door hetzelfde of meest vergelijkbare model of onderdeel dat op dat moment verkrijgbaar is. DIT IS DE EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE. ALLE ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN EN SCHADE DIE ANDERSZINS VAN TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN, ZIJN UITGESLOTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN.

DIT IS DE ENIGE GARANTIE DIE CYCLING SPORTS GROUP GEEFT OP ZIJN FRAMES EN ONDERDELEN, EN ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE HIERIN VERMELDE OMSCHRIJVING. EVENTUELE GARANTIES DIE MOGELIJKERWIJS EN ANDERSZINS BIJ WET WORDEN GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ZIJN UITGESLOTEN.

Deze beperkte garantie geeft de consument specifieke wettelijke rechten aangeboden door de fabrikant. De consument kan ook andere wettelijke rechten hebben die van staat tot staat of van land tot land verschillen en die hierdoor niet worden beïnvloed. Sommige staten en landen staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of garanties niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Als door een bevoegde rechtbank wordt vastgesteld dat een bepaalde bepaling van deze beperkte garantie niet van toepassing is, zal deze vaststelling geen effect hebben op andere voorwaarden van deze beperkte garantie, en zullen alle andere voorwaarden blijven gelden.