Cannondale Privacyverklaring 

 

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023

Versie 1.2

 

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring bepaalt hoe Cycling Sports Group, Inc. (handelend als Cannondale) en zijn filialen onder gemeenschappelijk eigendom (‘Cannondale’) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken in het kader van onze diensten, onze producten en deze website. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Cycling Sports Group, Inc. (handelend als Cannondale) (1 Cannondale Way, Wilton, Connecticut 06897, Verenigde Staten van Amerika) is als juridische entiteit verantwoordelijk voor alle vormen van verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze producten, diensten en websites. 

Cannondale is onderdeel van Pon Holdings B.V., zijn filialen en dochterondernemingen (‘Pon’). Cannondale en Pon zijn toegewijd aan de naleving en bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens die u met ons deelt.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens? 

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die u als individu identificeren of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, dan verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om persoonlijk met u te communiceren of u te informeren over producten of diensten van Cannondale, in overeenstemming met uw voorkeuren;
 2. om klantendienst aan te bieden, zoals service bij aankoop van diensten of producten, om te voldoen aan garantieverplichtingen en productterugroepingen voor onze eigen diensten en die van gelieerde bedrijven en om vragen of klachten te behandelen;
 3. om uw aankopen van Cannondale-producten te beheren en eraan te voldoen, inclusief de financiële en logistieke verwerking;
 4. om uw Cannondale-account te beheren;
 5. om uw deelname aan wedstrijden, promoties, enquêtes of websitefuncties te beheren;
 6. om marktonderzoek te doen en onze zaken, diensten en Cannondale-producten te verbeteren, of om nieuwe zaken, diensten en producten te ontwikkelen;
 7. om statistische analyses uit te voeren en rapporten op te stellen; 
 8. om online diensten aan te bieden;
 9. om een getrouwheidsprogramma aan te bieden en in contact te treden met deelnemers;
 10. om de werking van apps te verzekeren, bijv. om relevante commerciële berichten te versturen;
 11. om toekomstige promotie- en marketinginformatie te communiceren, bijv. voor direct marketing en retargeting;
 12. om persoonsgegevens samen te voegen en/of anoniem te maken teneinde andere gegevens te verkrijgen die wij kunnen gebruiken;
 13. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten of onze overeenkomsten te handhaven;
 14. of om een andere reden zoals aangegeven op of rond het moment waarop de gegevens worden vergaard.

Welke persoonsgegevens  verwerken we? 

Welke persoonsgegevens we precies verwerken, hangt af van de websites, producten en diensten die u gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • Deze persoonsgegevens voert u in wanneer u onze websites, producten of diensten gebruikt. Deze gegevens omvatten bv. uw naam, adres, geslacht, grootte en gewicht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Cannondale-producten die u aangekocht hebt, de naam en het wachtwoord van de account die u aanmaakt, bankgegevens voor de aankoop van Cannondale-producten, enz.

 • Hoe verwerken we uw persoonsgegevens? 

  In de onderstaande tabel omschrijven we voor elke verwerkingsmethode: de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken, alsook de rechtsgrondslag voor de verwerking:

  Methode van verwerking

  Verwerkte persoonsgegevens

  Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

  Rechtsgrondslag

  Inschrijven op onze nieuwsbrief

  Voornaam, land, e-mailadres

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

  Instemming of legitiem belang

  Contactformulier klantendienst

  Voornaam, familienaam, land, e-mailadres

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

  Uitvoering van overeenkomst of legitiem belang

  Cannondale-account aanmaken

  Voornaam, familienaam, land, e-mailadres

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13 en 14

  Instemming, legitiem belang of uitvoering van overeenkomst

  Cannondale-product registreren

  Voornaam, familienaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

  Uitvoering van overeenkomst of legitiem belang

  Cannondale-producten kopen op de website

  Voornaam, familienaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

  Uitvoering van overeenkomst of legitiem belang

  Aanwezig zijn op productpromotie, evenement of webforum

  Voornaam, familienaam, land, e-mailadres

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 en 14

  Instemming of legitiem belang

  Onze website bezoeken (cookies)

  Raadpleeg ons Cannondale Cookiebeleid voor meer informatie

  De bovenvermelde doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

  Instemming of legitiem belang

  Aanmelden op onze website via sociale media

  Wij krijgen nooit toegang tot uw account op sociale media

  De bovenvermelde doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

  Instemming of legitiem belang

  Onze legitieme belangen kunnen zijn: marketing, advertenties, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-management, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, bedrijfsbeheer, wettelijke aangelegenheden, intern beheer. 

  U hebt te allen tijde het recht om de instemming die u hebt gegeven aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur uw verzoek voor intrekking naar dataprivacy@cyclingsportsgroup.com.

  Wat doen we als we uw persoonsgegevens delen of overdragen?

  Houd er rekening mee dat Cannondale onderdeel is van een businessgroep binnen Pon en dat afdelingen (zoals IT of marketing) gevestigd kunnen zijn in bedrijven van Pon wereldwijd. Dat betekent dat uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden binnen en/of overgedragen aan andere bedrijven binnen de businessgroep of andere bedrijven binnen Pon wereldwijd. U kunt de lijst en locaties van onze bedrijven hier bekijken: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

  In het kader van bepaalde verwerkingsactiviteiten kan Cannondale uw persoonsgegevens ook met derden delen. Het kan hierbij gaan om dienstverleners actief in webhosting, data-analyse, betalings- en orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantendienst, e-mailafgifte, auditing en andere diensten. Cannondale kan uw persoonsgegevens ook delen met derden om hen in staat te stellen om, afhankelijk van uw voorkeuren, marketingcommunicatie te sturen. Cannondale eist van deze derden dat zij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Cannondale verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. 

  Cannondale of Pon kunnen fuseren, overgaan tot een reorganisatie of op een andere manier (een deel van) een bedrijf verkopen of ter beschikken stellen aan een ander bedrijf. Indien een dergelijk bedrijf betrekking heeft op Cannondale-producten, kan een dergelijke overdracht van eigendom betekenen dat uw persoonsgegevens overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar en diens adviseurs.

  Verder geven we uw persoonsgegevens enkel vrij als we hier wettelijk toe verplicht zijn, als dat nodig is ter voorkoming of bestrijding van fraude of om een geschil te beslechten, of voor een andere dwingende legitieme behoefte die gezien de omstandigheden voorrang moet hebben op uw privacybelangen, zoals de veiligheid van ons bedrijf en van ons personeel.

  Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

  Cannondale neemt gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren omvatten, versleuteling van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonsgegevens.

  Let erop dat sommige derde landen uw persoonsgegevens niet op gepaste wijze beschermen. U mag er echter op vertrouwen dat Cannondale de aangewezen veiligheidsmaatregelen implementeert met het oog op de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens. In geval van overdracht uit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen afdoende maatregelen toepassen, hebben we aangepaste maatregelen geïmplementeerd (standaard contractuele bepalingen die de Europese Commissie aangenomen heeft) om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor een kopie van deze maatregelen kunt u contact opnemen met dataprivacy@cyclingsportsgroup.com.

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  We bewaren persoonsgegevens zo lang dat nodig is voor het/de doeleinde(n) waarvoor ze verzameld werden, of zo lang dat overeenkomstig de geldende wet is toegestaan.  

  We bepalen onze bewaartermijnen onder andere aan de hand van deze criteria:  

 • De termijn waarin we een blijvende relatie met u hebben en u onze diensten leveren (bijv. zolang u een account bij ons hebt of onze diensten gebruikt); 
 • Of we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting (bijv. sommige wetten verplichten ons voor een bepaalde periode een register van uw transacties te bewaren alvorens ze te verwijderen); en 
 • Of uw persoonsgegevens bewaren aanbevolen is gezien onze rechtspositie (bijv. in het licht van geldende verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door toezichthoudende instanties).  

 • Cookies, webbakens en soortgelijke technologieën

  Als u onze websites, diensten, toepassingen en communicatie (ook e-mail) gebruikt en toegang hebt tot of gebruik maakt van tools, dan kunnen wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën gebruiken om informatie op te slaan en u een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden. 

  Raadpleeg Cannondales Cookiebeleid voor meer informatie over cookies, webbakens en soortgelijke technologieën, hoe we deze technologieën gebruiken en hoe u deze kunt beheren.

  Kinderen

  Onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Hebt u gronden om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 ons persoonsgegevens heeft verstrekt via onze diensten, neem dan contact met ons op via dataprivacy@cyclingsportsgroup.com  en we zullen proberen om deze gegevens uit onze databases te verwijderen.

  Uw rechten

  Wilt u een verzoek doen om persoonsgegevens na te kijken, corrigeren, bijwerken, achterhouden, beperken of verwijderen, of als u een digitale kopie van uw persoonsgegevens wenst om deze te kunnen overdragen aan een ander bedrijf (voor zover u krachtens de geldende wet deze rechten hebt), kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@cyclingsportsgroup.com of 1 Cannondale Way, Wilton, Connecticut 06897, Verenigde Staten van Amerika (Office of the General Counsel, Attn: Privacy Compliance Counsel). We zullen overeenkomstig de geldende wet gehoor geven aan uw verzoek.

  Geef in uw verzoek zo duidelijk mogelijk aan over welke persoonsgegevens het gaat.  Voor uw bescherming kunnen we enkel ingaan op verzoeken aangaande de persoonsgegevens die verband houden met het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Mogelijk moeten we uw identiteit controleren voordat we uw verzoek kunnen inwilligen.  We proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen eventueel geldende wettelijke termijnen, aan uw verzoek te voldoen.  

  Contact, vragen, opmerkingen en functionaris gegevensbescherming

  Met vragen over deze Privacyverklaring kunt u terecht op dataprivacy@cyclingsportsgroup.com

  U kunt tevens contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via dataprivacy@cyclingsportsgroup.com. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming in uw land of regio, of waar een vermeende schending van de geldende wetgeving op gegevensbescherming zich voordoet.

  Beleidswijzigingen

  We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring publiceren. Indien nodig stellen we u op de hoogte van wijzigingen aan de Privacyverklaring. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op de volgende datum: 17 mei 2023. 

   

  Compare Products

  Add another bike to compare
  Specifications

  Details

  Platform

  Details

    Model

    Details

      Model Code

      Details

        Frameset

        Frame

        Details

          Voorvork

          Details

            Balhoofdstel

            Details

              Achterdemper

              Details

                E-System

                Drive Unit

                Details

                  E-System Batterij

                  Details

                    E-System oplader

                    Details

                      E-System Display

                      Details

                        Certifications

                        Details

                          Groepset

                          Achterderailleur

                          Details

                            Voorderailleur

                            Details

                              Shifters

                              Details

                                Ketting

                                Details

                                  Crankstel

                                  Details

                                    Cassette

                                    Details

                                      Trapas

                                      Details

                                        Pedals

                                        Details

                                          Remmen

                                          Remmen

                                          Details

                                            Remgreep

                                            Details

                                              Wielen

                                              Voornaaf

                                              Details

                                                Achternaaf

                                                Details

                                                  Rim Material

                                                  Details

                                                    Rim Depth

                                                    Details

                                                      Rim Outer Width

                                                      Details

                                                        Rim Inner Width

                                                        Details

                                                          Rim Type

                                                          Details

                                                            Nipple Type

                                                            Details

                                                              Wheel Weight

                                                              Details

                                                                Dish Offset

                                                                Details

                                                                  Effective Rim Diameter

                                                                  Details

                                                                    Maximum Spoke Tension

                                                                    Details

                                                                      Max Tire Pressure

                                                                      Details

                                                                        Type rem

                                                                        Details

                                                                          Rider Weight Limit

                                                                          Details

                                                                            Velgen

                                                                            Details

                                                                              Spaken

                                                                              Details

                                                                                Aantal spaken

                                                                                Details

                                                                                  Spaak lengte

                                                                                  Details

                                                                                    Spoke Type

                                                                                    Details

                                                                                      Bandenmaat

                                                                                      Details

                                                                                        Wielmaat

                                                                                        Details

                                                                                          Naven

                                                                                          Details

                                                                                            Banden

                                                                                            Details

                                                                                              Voorband

                                                                                              Details

                                                                                                Achterband

                                                                                                Details

                                                                                                  wang van de band

                                                                                                  Details

                                                                                                    Buitenband

                                                                                                    Details

                                                                                                      Band bescherming

                                                                                                      Details

                                                                                                        Type band

                                                                                                        Details

                                                                                                          Componenten

                                                                                                          Stuur

                                                                                                          Details

                                                                                                            Stuurpen

                                                                                                            Details

                                                                                                              Handvat / stuurlint

                                                                                                              Details

                                                                                                                Zadel

                                                                                                                Details

                                                                                                                  Zadelpen

                                                                                                                  Details

                                                                                                                    Connectiviteit

                                                                                                                    Wiel sensor

                                                                                                                    Details

                                                                                                                      Powermeter

                                                                                                                      Details

                                                                                                                        Snelheidssensor

                                                                                                                        Details

                                                                                                                          Extra

                                                                                                                          Extra's

                                                                                                                          Details

                                                                                                                            Zichtbaarheid

                                                                                                                            Verlichting

                                                                                                                            Details

                                                                                                                              Zijwanden van band

                                                                                                                              Details

                                                                                                                                resultaat resultaten

                                                                                                                                Hide Filter
                                                                                                                                 Filter by

                                                                                                                                 No Results Found