PRIVACYBELEID

We raden u aan dit Privacybeleid volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van dit Privacybeleid, kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

 

Gegevens die we kunnen verzamelen

 

Wanneer u de Website bezoekt, leggen onze servers de IP-adressen, domeinnamen en netwerk-identificaties van onze gebruikers vast. In sommige landen, waaronder die in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de Website wordt doorgebracht, de bekeken pagina’s en andere soortgelijke gebruiksinformatie te meten. We gebruiken deze informatie om het gebruik van onze Website te meten en om de inhoud van onze Website te verbeteren.

 

E-mailadressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie zoals voor- en achternaam, huis- of een ander fysiek adres, telefoonnummer en andere soortgelijke informatie zijn alleen bekend wanneer ze vrijwillig door een bezoeker worden verstrekt voor registratie van productaankoop, nieuwsbrieven en mededelingen, sweepstakes, prijsvragen of andere deelname van bezoekers aan online interactieve activiteiten.
Gebruik en delen van verzamelde gegevens

Tenzij anders bekendgemaakt tijdens de verzameling, wordt persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden verzameld in verband met bezoeken aan deze Website bewaard door ons of onze moedermaatschappij, dochterondernemingen of zusterbedrijven (“Gelieerde Ondernemingen”). Wij en onze Gelieerde Ondernemingen zullen deze persoonlijk identificeerbare informatie buiten deze bedrijven niet verkopen, overdragen of anderszins openbaar maken, behalve zoals hieronder wordt beschreven of indien openbaarmaking wettelijk vereist is.
We kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken voor een van de volgende doeleinden: (1) om contact op te nemen met producteigenaren in reactie op terugroepingen van producten, (2) om het gebruik van onze Website te begrijpen en verbeteringen aan te brengen; (3) om prijzen toe te kennen; (4) om te reageren op specifieke verzoeken van bezoekers; (5) om, indien nodig, de toestemming van de ouders te verkrijgen van bezoekers jonger dan 18 jaar (of de van toepassing zijnde meerderjarigheidsleeftijd indien hoger in een bepaald rechtsgebied); (6) indien nodig kennisgevingen aan onze bezoekers of hun ouder of voogd te verstrekken; (7) om, indien nodig, de veiligheid of integriteit van onze Website te beschermen; (8) om u kennisgevingen en verzoeken met betrekking tot de Website, onze producten of onze Gelieerde Ondernemingen te sturen; (9) om onze producten te delen met erkende detailhandelaren en distributeurs om onze producten aan u te promoten, en (10) in het algemeen om onze producten en/of producten van onze Gelieerde Ondernemingen aan u te promoten en op de markt te brengen.

 

We kunnen ook persoonsgegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

 • om ons diensten te leveren in verband met de hierboven vermelde doeleinden, zoals websitehosting, professionele diensten (inclusief IT-diensten en bijbehorende infrastructuur), klantenservice, verzending van de artikelen die u bestelt, controles en andere soortgelijke services die nodig zijn voor de werking van de Website en diensten die u aanvraagt. In dergelijke gevallen wordt de informatie gedeeld voor het aangegeven doel, en niet voor onafhankelijk gebruik door de serviceprovider.
 • in verband met een actuele of potentiële bedrijfsreorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen.
 • aan een bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we menen dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; en
 • aan enig ander persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.

 

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de persoonsgegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

 

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonsgegevens van u (i) indien we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u te sluiten, (ii) indien de verwerking in ons legitiem belang is en niet opgeheven wordt door uw rechten, bijvoorbeeld om onze marketing op u af te stemmen, of (iii) indien we uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of anderszins de persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

 

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om in contact met u te komen, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (evenals over de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

 

Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), hebben deze belangen meestal betrekking op: de werking van ons platform en met u te communiceren als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren, als reactie op uw vragen, het verbeteren van ons platform, het uitvoeren van marketingactiviteiten of het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en in voorkomend geval zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

 

Als u vragen hebt over of nadere informatie wenst over de wettelijke grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Kinderen

Het is ons beleid dat bezoekers van onze Website die jonger zijn dan 18 jaar (of de toepasselijke meerderjarigheidsleeftijd indien hoger in een bepaald rechtsgebied) geen gegevens op onze Website mogen plaatsen of verstrekken zonder de toestemming van hun ouders. U moet toezicht houden op de online-activiteiten van uw kinderen en het gebruik van tools overwegen voor ouderlijk toezicht die beschikbaar zijn bij online-diensten en softwareleveranciers die helpen om een kindvriendelijke internetomgeving te bieden. De Website is niet bedoeld voor kinderen die jonger dan 13 jaar zijn. We zullen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van kinderen die jonger dan 13 jaar zijn. Als we vernemen dat we persoonlijk identificeerbare informatie hebben verkregen over een kind dat jonger dan 13 jaar is, zullen we die gegevens verwijderen.

 

Cookies, web beacons en online adverteren

Een technologie genaamd “cookies” kan worden gebruikt om u te voorzien van op u afgestemde informatie. Een “cookie” is een klein gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen, dat vervolgens in uw browser kan worden opgeslagen, zodat wij u kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Meer informatie over hoe we cookies en soortgelijke tracking-technologie gebruiken, is te vinden in onze Cookie melding.

 

Sociale netwerktoegang

Als u zich aanmeldt of een koppeling maakt naar de Website via een sociale netwerkdienst, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en andere services, worden alle gegevens die u ons verstrekt (of heeft verstrekt) onderworpen aan het privacybeleid van dat sociale netwerk/service. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke netwerken of services. Raadpleeg het privacybeleid van dergelijke netwerken/services.

 

Veiligheid

Deze Website is voorzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Sommige van de maatregelen die we in verschillende omstandigheden toepassen: encryptie, beveiligde toegangspunten tot onze servers en monitoring en training van ons personeel om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de gegevens die wij beheren. Geen enkel systeem is echter perfect en kan garanderen dat ongeoorloofde toegang of diefstal van gegevens niet zal plaatsvinden.

 

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.

 

Een aantal servers van onze Website bevinden zich namelijk in de Verenigde Staten, terwijl onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners over de hele wereld opereren. Dit betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen wij deze in verschillende landen kunnen verwerken.

 

We hebben echter waarborgen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven overeenkomstig dit Privacybeleid. Deze omvatten de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor doorgiftes van persoonsgegevens tussen onze groepsmaatschappijen. We hebben ook veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd bij onze externe serviceproviders en partners. Meer informatie en kopieën van de modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt.
Gegevensbewaring

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen, indien we hier een permanente legitieme zakelijke behoefte toe hebben, bijvoorbeeld om u een door u gevraagde service te bieden, om uw gegevens te bewaren voor toekomstige marketingdoeleinden of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en fiscale of boekhoudkundige vereisten.

 

Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afzonderen voor verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

 

Websites van derden

Deze Website kan links naar andere websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de privacypraktijken van die andere websites of de websites waarnaar zij op hun beurt kunnen linken.

 

Uw gegevensbeschermingsrechten

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, of in bepaalde andere situaties, heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

 

 • Het recht op toegang, correctie, bijwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – vraag om de beperkte verwerking van uw persoonsgegevens, of dien een verzoek in om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

 

 • Het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u van tijd tot tijd toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link “afmelden” of “opt-out” te klikken in de marketing-e-mails die wij u sturen. Ook kunt u tijdens de registratie of op elk gewenst moment uw marketingvoorkeuren voor e-mail, telefoon en marketing per post aangeven door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

 • Het recht om, als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, deze op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere legale verwerkingsgronden dan toestemming.

 

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

U hebt ook het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wijzigingen en bijwerkingen.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Wanneer we ons Privacybeleid bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Als u het niet eens bent met het beleid, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. U kunt zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit privacybeleid te controleren.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

 

Office of the General Counsel, Attn: Privacy Compliance Counsel

1 Cannondale D

Wilton, Conneticut 06897, Verenigde Staten van Amerika

Telefoon: (+1) 203.845.8300

E-mail: dataprivacy@cyclingsportsgroup.com

 

Compare Products

Add another bike to compare
Specifications

Details

Platform

Details

   Model

   Details

     Model Code

     Details

       Frameset

       Frame

       Details

         Voorvork

         Details

           Headset

           Details

             Rear Shock

             Details

               E-System

               Drive Unit

               Details

                 E-System Batterij

                 Details

                   E-System oplader

                   Details

                     E-System Display

                     Details

                       Aandrijflijn

                       Rear Derailleur

                       Details

                         Front Derailleur

                         Details

                           Shifters

                           Details

                             Chain

                             Details

                               Crank

                               Details

                                 Rear Cogs

                                 Details

                                   Bottom Bracket

                                   Details

                                     Pedals

                                     Details

                                       Brakes

                                       Brakes

                                       Details

                                         Brake Levers

                                         Details

                                           Wielen

                                           Voornaaf

                                           Details

                                             Achternaaf

                                             Details

                                               Spokes

                                               Details

                                                 Banden

                                                 Details

                                                   bandenmaat

                                                   Details

                                                     Wielmaat

                                                     Details

                                                       Naven

                                                       Details

                                                         Voorband

                                                         Details

                                                           Achterband

                                                           Details

                                                             wang van de band

                                                             Details

                                                               Buitenband

                                                               Details

                                                                 Band bescherming

                                                                 Details

                                                                   Type band

                                                                   Details

                                                                     Componenten

                                                                     Handlebar

                                                                     Details

                                                                       Grips

                                                                       Details

                                                                         Saddle

                                                                         Details

                                                                           Zadelpen

                                                                           Details

                                                                             Connectiviteit

                                                                             wiel Sensor

                                                                             Details

                                                                               Power Meter

                                                                               Details

                                                                                 Speed Sensor

                                                                                 Details

                                                                                   Extra

                                                                                   Extra 1

                                                                                   Details

                                                                                     Zichtbaarheid

                                                                                     Verlichting

                                                                                     Details

                                                                                       Zijwanden van band

                                                                                       Details

                                                                                         result results

                                                                                         Hide Filter
                                                                                          Filter by

                                                                                          No Results Found