Beperkte Garantie

Cannondale staat achter al haar producten.De Cannondale fietsen zijn gegarandeerd tegen constructiefouten in materialen of vakmanschap. Cannondale zal alle defecte producten repareren of vervangen die onder het normale gebruik vallen met eenzelfde of het best vergelijkbare model of onderdeel dat op dat moment beschikbaar is. De voorwaarden van deze beperkte garantie zijn hierna beschreven.Beperkte Garantie

Duur van de Garantie

Elke fiets heeft een bruikbare levensduur van het product. Met deze beperkte garantie wordt niet gesuggereerd of geïmpliceerd dat het frame of de onderdelen niet kapot kunnen gaan, of eeuwig intact zal blijven. Deze beperkte garantie dekt de constructiefouten die zich binnen een normale levensduur en gebruik van het product kunnen voordoen.

Cannondale fietsen moeten op cannondale.com of persoonlijk bij een erkende Cannondale dealer worden geregistreerd om de levenslange framegarantie die hierna is beschreven, te activeren.

Frames, met uitzondering van de hieronder opgenoemde: Levensduur van de oorspronkelijke eigenaar.

Frames van Gravity, Freeride, Downhill, Dirt Jump en andere ASTM kategorie 5 Fietsen: Drie jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop bij de dealer.

Verende achtervorken, Liggende achtervorken, Staande achtervorken en Veringverbindingen van Full Suspension frames: Vijf jaar vanaf oorspronkelijke datum van aankoop bij de dealer.

Cannondale Lefty en Headshok verende vorken en merkloze vorken: De vorkstructuur wordt gedekt door de framegarantie. De interne onderdelen zijn gedekt als Cannondale gemerkte onderdelen.

Lak en decals: Eén jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop bij de dealer.

Cannondale gemerkte Onderdelen: Eén jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop bij de dealer.

Niet-Cannondale gemerkte Onderdelen, inclusief niet-Cannondale gemerkte Vorken, electronische systemen, Veringen en Andere Onderdelen, zijn indien aanwezig gedekt door de genoemde garantie van hun fabricant, en zijn niet gedekt door deze beperkte garantie. U wordt verzocht in uw gebruikshandleiding voor de eigenaar de informatie te controleren die deze garanties aangaan.

Garantie Voorwaarden

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van de fiets en is niet overdraagbaar op volgende eigenaren.

Een garantieclaim wordt alleen in behandeling genomen, indien de fiets naar een erkende Cannondale dealer wordt gebracht in hetzelfde continent als waar de fiets is gekocht. De fiets moet in gemonteerde staat, in redelijk schone en volledige toestand verkeren, met bijgevoegd het originele, gedateerde aankoopbewijs van de fiets (zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs op een veilige plek bewaart!).

Deze beperkte garantie geldt alleen voor fietsen die gekocht zijn bij erkende Cannondale-dealers. 

Deze beperkte garantie vervalt als de fiets is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste reparatie, onjuiste montage, geen of onjuist onderhoud zoals in de gebruikshandleiding voor de eigenaar is aangegeven, aanpassingen, wijzigingen, installatie van niet compatibile onderdelen, corrosie, een ongeval of ander abnormaal, overmatig of oneigenlijk gebruik.

Deze beperkte garantie vervalt als de fiets wordt gebruikt in een project van verhuur of bike sharing.

Schade als gevolg van normale slijtage, inclusief het resultaat van materiaalmoeheid is niet gedekt. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om regelmatig zijn/haar fiets te inspecteren en op een juiste manier te onderhouden. Sommige artikelen die doorgaans schade van normale slijtage vertonen omvatten:

 • Lagers
 • Kogellagerringen
 • Achtervering steunmateriaal en hoofddichtingen
 • Kettingringen
 • Cassettes
 • Buitenbanden
 • Binnenbanden
 • Zadels
 • Ketting
 • Dichtingen
 • Remblokken
 • Nokken
 • Naaf body
 • Remoppervlak wiel
 • Spaken
 • Stuur en handvatten
 • Kabels en behuizing
 • Bushings

Vervaging van lak veroorzaakt door de effecten van ultraviolet (UV) licht of blootstellings buitenshuis valt niet onder deze beperkte garantie.

Het gehele arbeidsloon voor de garantieservice, waaronder het opsturen van onderdelen en/of de installatie van nieuwe onderdelen, valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.

Als gevolg van productontwikkeling en veroudering (zoals van producten die zijn stopgezet of niet meer op voorraad zijn), kan het zijn dat sommige frames of onderdelen voor oudere of Limited Edition modellen niet meer verkrijgbaar zijn. In deze gevallen kan het zijn dat Cannondale ervoor kiest voor het leveren van een vervanging waarvan is vastgesteld dat dit het best vergelijkbare model is, maar het verwerven van en betalen voor deze onderdelen valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.

Alle beslissingen aangaande deze beperkte garantie zullen naar eigen goeddunken van Cannondale worden vastgesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het besluit om een defect product te repareren of te vervangen, en het vervangende product is het best vergelijkbare product dat er op dat moment verkrijgbaar is.

BOVENSTAANDE VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN DE EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE. ALLE ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN EN SCHADE DIE ANDERSZINS VAN TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN, ZIJN UITGESLOTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, SCHADE AAN ANDERE EIGENDOMMEN OF ANDERE PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN. 

DIT IS DE ENIGE GARANTIE DIE CANNONDALE GEEFT OP ZIJN FRAMES EN ONDERDELEN, EN ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE HIERIN VERMELDE OMSCHRIJVING. EVENTUELE GARANTIES DIE MOGELIJKERWIJS EN ANDERSZINS BIJ WET WORDEN GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ZIJN UITGESLOTEN.

MEN WORDT VERWEZEN NAAR DE BIJ UW FIETS INBEGREPEN DOCUMENTEN VOOR MOGELIJKE VERDERE BEPERKINGEN.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT DE CONSUMENT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. DE CONSUMENT KAN OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. SOMMIGE STATEN EN LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ALS DOOR EEN BEVOEGDE RECHTBANK WORDT VASTGESTELD DAT EEN BEPAALDE VOORWAARDE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET VAN TOEPASSING IS, ZAL DEZE VASTSTELLING GEEN EFFECT HEBBEN OP ANDERE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, EN ZULLEN ALLE ANDERE VOORWAARDEN BLIJVEN GELDEN.