SERVICEVOORWAARDEN

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U IN STAAT EN WETTELIJK BEVOEGD BENT OM DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID TE ACCEPTEREN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

Eigendom en beperkingen op het gebruik van materiaal op de website: De volledige inhoud van deze website (de “Website”), inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en/of codes, is eigendom van of in licentie gegeven aan een bedrijf (hierin “wij/we” of “ons” genoemd) binnen de Dorel Sports groep van bedrijven. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, inclusief met betrekking tot producten, specificaties, modellen en kleuren. U mag teksten en afbeeldingen van deze Website downloaden, bekijken en afdrukken, als dergelijke inhoud alleen wordt gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag u geen informatie of inhoud van deze Website geheel of gedeeltelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming downloaden, gebruiken, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, verzenden, doorgeven of verspreiden.

 

Handelsmerken: Alle handelsmerken die worden weergegeven op de Website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons, en geen van deze merken, namen of logo’s mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

 

Links. Links op de Website stelllen u in staat om verbinding te maken met andere websites en diensten die wij niet beheren. Wij onderschrijven niet de inhoud en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of diensten. U krijgt toegang tot dergelijke websites en gebruikt dergelijke diensten op eigen risico.
Fouten en onnauwkeurigheden. De Website kan fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, beschikbaarheid en andere informatie. Als informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, behouden wij ons het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen gebaseerd op dergelijke informatie (inclusief nadat u een bestelling hebt geplaatst) zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en betalingen te restitueren. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren of andere productkenmerken op uw computerscherm nauwkeurig zijn.

 

Inzendingen. We zoeken of accepteren geen ongevraagde ideeën. Door ons materiaal te sturen via een van de Websites, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen een royalty-vrij, niet-exclusief, volledig overdraagbaar, toewijsbaar en sub-licentieerbaar recht en toestemming om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, weer te geven, te verzenden, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en te distribueren, over de gehele wereld en voor altijd, in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden bedacht, en voor alle wettige zakelijke doeleinden. U erkent en stemt ermee in dat, indien en voor zover het door u ingediende materiaal u identificeert op naam, gelijkenis, stem of anderszins (“uw identificatie”), de voorgaande door u verleende toestemming automatisch wordt geacht betrekking te hebben op ons gebruik van uw identificatie in verband met ons gebruik van het materiaal dat door u is ingediend.

 

Kennisgeving aan inwoners van Californië. Onder California Civil Code Section 1789.3 hebben inwoners van Californië recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten: De aanbieder van de Website is Cycling Sports Group, Inc., One Cannondale Way, Wilton, CT 06897. Om een klacht in te dienen met betrekking tot de Website of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Website, stuurt u een brief naar het bovenstaande adres of neemt u contact met ons op via e-mail op dataprivacy@dorelsports.com (met “California Resident Request” als onderwerpregel). U kunt ook schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistrance Unit van de afdeling Consumer Services van het Department of Consumer Affairs te 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, Californië 95814 of telefonisch op (+1) 916.445.1254 of (+1) 800.952.5210.

 

Wijzigingen/Bijwerkingen.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. U bent verantwoordelijk voor het controleren van deze voorwaarden wanneer u onze Website bezoekt om de actuele voorwaarden te bekijken. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

 

 

Vrijwaring, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen

Vrijwaring. U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en vrij te waren, evenals onze gelieerde ondernemingen en erkende detailhandelaren en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, contractanten, licentiegevers, licentiehouders, agenten en vertegenwoordigers (de “Betrokken Entiteiten”) tegen aansprakelijkheid, claims, kosten, schadevergoedingen, schikkingen en onkosten (inclusief rente, boetes, advocaatkosten en kosten voor deskundige getuige) (“Aansprakelijkheden”) die door een Betrokken Entiteit zijn gemaakt op enigerlei wijze die voortvloeit uit of verband houdt met uw schending van deze Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle over kwesties te aanvaarden die anderszins zijn onderworpen aan vrijwaring door u, en als we verdediging en controle op ons nemen, stemt u ermee in mee te werken aan onze verdediging van een toepasselijke claim. U gaat ermee akkoord geen schadevergoeding te eisen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te houden van alle gevrijwaarde zaken.

 

Disclaimers

 

Voor zover is toegestaan door de wet, BIEDEN DE BETROKKEN ENTITEITEN GEEN ENKELE GARANTIE OVER DE WEBSITE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, DAARONDER MEDE INBEGREPEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK EN NIET-INBREUK. DE WEBSITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, INCLUSIEF EVENTUELE gebreken. DE BETROKKEN ENTITEITEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD.

 

DE BETROKKEN ENTITEITEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INHOUD DIE WORDT GELEVERD DOOR EEN DERDE OF DOOR U, OF VOOR CONTENT TOEGANKELIJK VIA LINKS NAAR WEBSITES, DIENSTEN OF SOFTWARE VAN DERDEN. DE BETROKKEN ENTITEITEN NEMEN GEEN VERPLICHTING OP ZICH OM HUN BELEID OF RECHTEN TE DOEN GELDEN TEGEN DERDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE RISICO’S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN LINKS EN WEBSITES VAN DERDEN, ETC. De Betrokken Partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers van de WEBSITE.

Beperkingen op aansprakelijkheid

 

DE BETROKKEN ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIFIEKE, wettelijke schade of sancties, OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS), ZELFS ALS ZE ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID van dit soort SCHADE, OF (B) VERLIES VAN OF SCHADE AAN REPUTATIE ontstaan in verband met, uit, of als gevolg van (i) deze Voorwaarden of de Website, en (ii) handelingen of nalatigheden van de Betrokken Entiteiten in verband met deze voorwaarden of de Website.

Uitzonderingen op disclaimers en Uitsluitingen van schade.

 

ALS U WOONT IN EEN rechtsgebied DAT geen afwijzing van garanties of uitsluiting van schade toestaat, zijn de voorgaande disclaimers en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

 

 

 

 

 

BELEID T.A.V. GEWICHTEN OP INTERNET

Houd er rekening mee dat gewichten kunnen variëren en afhangen van veel variabelen, zoals framegrootte, opgenomen of weggelaten componenten, evenals wijzigingen van componentspecificaties. Wij raden u aan om de fietsen of frames waarin u geïnteresseerd bent in uw winkel te wegen met een identieke of vergelijkbare uitrusting. Er is geen industriestandaard over de manier waarop een fiets moet worden gewogen.

CALIFORNISCHE TRANSPARANTIE IN OPENBAARMAKING VAN DE SUPPLY CHAINS ACT

We ondersteunen de doelstellingen van de Californische Transparantie in de Supply Chains Act van 2010, ter voorkoming van mensenhandel en slavernij. Ethisch gedrag en naleving van de lokale wetgeving zijn niet-onderhandelbare elementen van onze cultuur, en worden van elke medewerker verwacht. We streven ernaar leveranciers met dezelfde waarden te selecteren en te behouden.

 • Leveranciers: We eisen dat onze leveranciers lokale eerlijke arbeidswetten en milieuregels naleven of overtreffen, en het gebruik verbieden van kinderarbeid, dwang- of andere werkmethoden die in strijd zijn met lokale loon-, uur-, milieu-, gezondheids- of veiligheidsvoorschriften.
 • Leverancierscontroles en audits: We eisen dat onze belangrijkste leveranciers hun personeelswerving en arbeidsomstandigheden bekendmaken. We controleren onze toeleveringsketen regelmatig om naleving te garanderen.

We zullen onze inspanningen voortzetten om ervoor te zorgen dat onze producten worden geproduceerd op een manier die bijdraagt aan het bevorderen van de individuele werknemersrechten, en die helpt om slavernij en mensenhandel uit te bannen.

 

Compare Products

Add another bike to compare
Specifications

Details

Platform

Details

   Model

   Details

     Model Code

     Details

       Frameset

       Frame

       Details

         Voorvork

         Details

           Headset

           Details

             Rear Shock

             Details

               E-System

               Drive Unit

               Details

                 E-System Batterij

                 Details

                   E-System oplader

                   Details

                     E-System Display

                     Details

                       Aandrijflijn

                       Rear Derailleur

                       Details

                         Front Derailleur

                         Details

                           Shifters

                           Details

                             Chain

                             Details

                               Crank

                               Details

                                 Rear Cogs

                                 Details

                                   Bottom Bracket

                                   Details

                                     Pedals

                                     Details

                                       Brakes

                                       Brakes

                                       Details

                                         Brake Levers

                                         Details

                                           Wielen

                                           Voornaaf

                                           Details

                                             Achternaaf

                                             Details

                                               Spokes

                                               Details

                                                 Banden

                                                 Details

                                                   bandenmaat

                                                   Details

                                                     Wielmaat

                                                     Details

                                                       Naven

                                                       Details

                                                         Voorband

                                                         Details

                                                           Achterband

                                                           Details

                                                             wang van de band

                                                             Details

                                                               Buitenband

                                                               Details

                                                                 Band bescherming

                                                                 Details

                                                                   Type band

                                                                   Details

                                                                     Componenten

                                                                     Handlebar

                                                                     Details

                                                                       Grips

                                                                       Details

                                                                         Saddle

                                                                         Details

                                                                           Zadelpen

                                                                           Details

                                                                             Connectiviteit

                                                                             wiel Sensor

                                                                             Details

                                                                               Power Meter

                                                                               Details

                                                                                 Speed Sensor

                                                                                 Details

                                                                                   Extra

                                                                                   Extra 1

                                                                                   Details

                                                                                     Zichtbaarheid

                                                                                     Verlichting

                                                                                     Details

                                                                                       Zijwanden van band

                                                                                       Details

                                                                                         result results

                                                                                         Hide Filter
                                                                                          Filter by

                                                                                          No Results Found